OX-ON Flexible Basic 1009

  • NR KAT.: 91300

właściwości

  • Affordable
  • Good dexterity
  • Silicone-free

NORMY EN

  • R118865-Thumbnail 3141x
  • R114958-Thumbnail

Certyfikaty

  • R17479-Thumbnail
  • R17482-Thumbnail
  • R120061-Thumbnail
  • R115217-Thumbnail

Nasz system przygotowuje pliki .PSD. Może to chwilę potrwać. W przypadku opuszczenia tej strony przed przygotowaniem plików, nie zostaną one pobrane.

Back to Top