RODO — Ochrona danych osobowych

OX-ON A/S szanuje dane osobowe każdego, kto odwiedza nasze witryny internetowe lub w inny sposób wymienia dane osobowe z OX-ON. W związku z tym chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe. Zalecamy zapoznanie się z niniejszą polityką, aby poznać nasze podejście do przetwarzania danych osobowych.

PRZEZ

  1. KORZYSTANIE Z NASZYCH WITRYN INTERNETOWYCH,

  2. WYMIANĘ INFORMACJI Z OX-ON lub

  3. ZAKUP PRODUKTÓW OX-ON OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA GROMADZONE I PRZETWARZANE INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT W SPOSÓB OPISANY W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

WYRAŻASZ ZGODĘ NA TO, ŻE OX-ON A/S MOŻE ZMIENIĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ BEZ POWIADOMIENIA.

   

1. Polityka przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszej polityki ochrony danych osobowych jest poinformowanie Cię, w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, które są gromadzone, gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn internetowych, piszesz do nas lub kupujesz nasze produkty. OX-ON A/S, Kometvej 36, DK 6230 Roedekro, Dania, NIP 72265718 (OX-ON) zapewnia, że wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez OX-ON, mogą być pewne, że ich prywatność jest szanowana, a ich dane osobowe są należycie chronione. OX-ON przestrzega obowiązujących przepisów duńskich, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, która reguluje gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych („Dane osobowe”).

  

2. Cel

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) w celu lepszego dostarczania Ci niezbędnych usług lub informacji. Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu:

  • odpowiadania na wszelkie przesłane przez Ciebie zapytania lub prośby

  • obsługi złożonych zamówień

  • wypełniania lub w inny sposób przestrzegania naszych zobowiązań w związku z zawartymi umowami

  • przewidywania i rozwiązywania problemów z towarami lub usługami, które Ci dostarczamy, w tym wysyłania zwróconych produktów lub obsługi reklamacji

  • opracowania produktów lub usług, które mogą zaspokoić Twoje potrzeby.

W celu optymalizacji oferowanych przez nas usług możemy chcieć przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Z szacunku dla Ciebie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tylko za Twoją zgodą. W razie potrzeby poprosimy Cię o zgodę na przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Ponadto, jeśli w którymś momencie zechcesz, abyśmy przestali wykorzystywać Twoje dane do któregokolwiek lub wszystkich z powyższych celów, skontaktuj się z nami. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane tak szybko, jak to będzie możliwe.

   

3. Skąd pochodzą dane

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam dobrowolnie. Nie gromadzimy danych od osób trzecich.

   

4. Podmiot odpowiedzialny

OX-ON A/S, Kometvej 36, DK 6230 Roedekro, Dania, NIP 72265718 jest administratorem w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

   

5. Podmioty przetwarzające dane

OX-ON korzysta z usług zewnętrznych firm do przetwarzania i przechowywania danych osobowych klientów prywatnych. Do najważniejszych podmiotów przetwarzających dane należą:

- Abena Data ApS, Egelund 2, 6200 Aabenraa, hosting serwerów; a także

OX-ON nie korzysta z podmiotów przetwarzających dane znajdujących się poza UE/EOG. Jeśli w przyszłości OX-ON zdecyduje się korzystać z serwerów lub firm przetwarzających dane znajdujących się poza UE/EOG, to te strony trzecie nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych w celach innych niż uzgodnione z OX-ON. OX-ON będzie wymagać, aby takie strony trzecie zapewniły wystarczającą ochronę danych osobowych.

   

6. Ujawnienie

OX-ON ujawnia Twoje dane osobowe stronom trzecim, takim jak partner lub dystrybutor naszych produktów, w celu realizacji celu, dla którego dane zostały zgromadzone, np. dostawy. Te strony trzecie nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych w celach innych niż te, które z nimi uzgodniliśmy. OX-ON wymaga, aby takie strony trzecie zapewniły wystarczającą ochronę danych osobowych.

   

7. Kategorie danych osobowych

Aby móc spełnić wymagania klientów dotyczące zamawiania i dostawy towarów, OX-ON przetwarza dane osobowe. Dane przetwarzane przez OX-ON są danymi ogólnymi. OX-ON nie przetwarza wrażliwych danych klientów i interesariuszy.

Dane ogólne obejmują na przykład: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i warunki płatności.

Dane wrażliwe obejmują na przykład: informacje o stanie zdrowia, dane dotyczące przekonań religijnych lub politycznych. OX-ON nie przetwarza danych dotyczących zdrowia ani innych danych wrażliwych bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody lub na podstawie umów o przetwarzaniu danych zawartych z innymi administratorami danych.

Dlatego prosimy również o niewprowadzanie ani nieprzesyłanie wrażliwych danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że takie dane zostały zarejestrowane, OX-ON usunie je, chyba że będziemy mieć podstawę do ich przetwarzania.

   

8. Kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje dane osobowe są dostępne dla pracowników OX-ON, którzy potrzebują ich do celów służbowych.

  

9. Usuwanie

Dane osobowe są przechowywane jedynie tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. OX-ON przechowuje dane osobowe przez okres do pięciu lat, chyba że ma prawny lub regulacyjny obowiązek przechowywania informacji dłużej lub jeśli informacje są wykorzystywane w celu spełnienia wymogów prawnych. .

   

10. Twoje prawa

Jako zarejestrowanej osobie przysługują Ci różne prawa. Zostały one opisane poniżej:

Dostęp: możesz w dowolnym momencie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zażądać dostępu do informacji, które OX-ON przetwarza na Twój temat.

Poprawianie, ograniczenia i usunięcie: jeśli dowiesz się, że OX-ON przetwarza nieprawdziwe lub niedokładne informacje na Twój temat, możesz zażądać usunięcia, ograniczenia lub poprawienia tych informacji.

Sprzeciw i prawo do odwołania: w przypadku pytań dotyczących dostępu, poprawiania, ograniczania lub usuwania informacji lub jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki OX-ON przetwarza Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt: OX-ON A/S, do wiadomości: Økonomi, Kometvej 36, 6230 Roedekroi, Dania

Jeśli po kontakcie z OX-ON nadal nie zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych, możesz złożyć skargę do: Duńskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, Borgergade 28, V piętro, 1300 Copenhagen K.

  

11. Administrator danych

Spółka OX-ON wybrała jedną lub więcej osób (administratorów danych) w naszej globalnej siedzibie (w Aabenraa, Dania) oraz w naszych spółkach zależnych, które są odpowiedzialne za otrzymywane przez nas dane osobowe oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów.

  

12. Gromadzenie danych wskutek subskrypcji

Kiedy zapisujesz się do newslettera OX-ON, podany przez Ciebie adres e-mail zostaje zarejestrowany. Informacje są wykorzystywane do automatycznego wysyłania newslettera OX-ON i są rejestrowane w siostrzanej firmie OX-ON, Abena Data ApS (podmiot przetwarzający dane).

Kilku pracowników OX-ON ma dostęp do listy subskrybentów. Korzystając z tych informacji, OX-ON na bieżąco śledzi zakres i charakter subskrypcji. Szczegóły poszczególnych subskrypcji nie są ujawniane, a po anulowaniu subskrypcji dane są natychmiast usuwane.

   

13. Pliki cookie

Oprócz informacji, które wprowadzasz samodzielnie w związku z zakupami, zapisami do newslettera i innymi usługami, witryny internetowe OX-ON używają plików cookie w trakcie odwiedzin naszych witryn internetowych.

Robimy to, aby nasza strona internetowa działała jak najlepiej, dlatego czasami umieszczamy na Twoim komputerze małe pliki danych, tzw. pliki cookie.

 

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa przechowuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania witryny. W ten sposób witryna może zapamiętać Twoje działania i ustawienia (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlania) przez określony czas, dzięki czemu nie musisz dostosowywać ustawień za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę lub przechodzisz z jednej strony na drugą.

W jaki sposób używamy plików cookie? Wiele naszych witryn wykorzystuje pliki cookie do zapamiętywania:

  • ustawień wyświetlania, takich jak kontrastowy kolor lub rozmiar czcionki
  • czy spojrzano na okno wyskakujące, czy zaakceptowano zgodę na używanie przez nas plików cookie w witrynie.

Nie jest konieczne akceptowanie plików cookie, aby witryna działała, ale dzięki nim korzystanie z witryny będzie bardziej satysfakcjonujące. Możesz usunąć lub zablokować pliki cookie, ale niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie. Informacje zbierane za pomocą plików cookie nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika i mamy pełną kontrolę nad wzorcami danych. Nasze pliki cookie nie są wykorzystywane do celów innych niż opisane tutaj.


W jaki sposób można kontrolować pliki cookie?

Można kontrolować i/lub usuwać pliki cookie — więcej informacji znajduje się na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na komputerze i ustawić większość przeglądarek tak, aby uniemożliwić ich umieszczanie na komputerze. Wówczas może być jednak konieczne ręczne dostosowanie ustawień przy każdych odwiedzinach witryny, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Back to Top