OX-ON POSIADA CERTYFIKAT ISO

OX-ON posiada certyfikat zgodności z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015

 

 

Norma ISO 9001 to narzędzie zarządzania, zapewniające, że wszyscy pracownicy danej organizacji są skoncentrowani na wprowadzaniu ulepszeń i utrzymaniu konkurencyjności firmy. System zarządzania jakością dotyczy wszystkich działań firmy i jest stale sprawdzany za pośrednictwem audytów wewnętrznych zgodnie z ustalonymi planami. W OX-ON używamy normy ISO 9001 jako powszechnego narzędzia w codziennej pracy i wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tego systemu. 

Cele systemu zarządzania jakością obejmują:

  • Spełnienie wymagań klienta.
  • Ustalenie odpowiedzialności i wiedzy fachowej w związku z działaniami, które mogą wpłynąć na jakość i przydział niezbędnych zasobów.
  • Identyfikację, kwalifikację i zarządzanie ryzykiem.
  • Zapewnienie planowania i wykonania niezbędnych działań związanych z zarządzaniem jakością.
  • Inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych w celu ciągłego doskonalenia systemu.
  • Zachowanie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i odpowiednimi wymogami prawnymi.