Zobacz normy EN dotyczące urządzeń do ochrony dróg oddechowych

EN 136:1998
EN 136
Maski pełnotwarzowe
EN 140:1998
EN 140
Półmaski
EN 143:2000

EN 143
Filtry cząstek stałych

EN 149 + A1
EN 149
Filtrujące maski na twarz chroniące przed cząstkami stałymi
EN 405 + A1
EN 405
Filtrujące maski na twarz chroniące przed gazami/cząstkami stałymi
EN 12941:1998
EN 12941
Zasilane urządzenia filtrujące zawierające kask/kaptur
EN 12942:1999
EN 12942
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych z jednostką turbo
EN 14387 + A1

EN 14387
Filtry gazowe i filtropochłaniacze

EN 14594:2018
EN 14594
Kaptur/przyłbica na sprężone powietrze

+45 7431 1888

W OX-ON zawsze służymy pomocą, udzielamy wskazówek i doradzamy, jak dokonać właściwego wyboru.
info@ox-on.com