Przewodnik po filtrach do półmasek OX-ON

 
Filtr OX-ON P3
Filtr OX-ON A2
Filtr OX-ON A2/P3D
Filtr OX-ON ABEK1P3D
  Filtr OX-ON
Comfort
P3

Filtr OX-ON
Comfort
A2

Filtr OX-ON
Comfort
A2/P3D

Filtr OX-ON
Comfort
ABEK1P3D

Azbest

 
Bakterie/wirusy
 

Prace izolacyjne

 

PCB

 

Cząsteczki kurzu

 

Pył radioaktywny

 

Środki do konserwacji drewna
 


Rozcieńczalnik celulozy
 

Terpentyna (na bazie mineralnej i warzywnej)
 

Etanol (alkohol)
 


Pestycydy
   

Farba w sprayu
   

Opary oleju napędowego
 


Wypełnienie benzyną
 


Amoniak i aminy
     
Chlor
     
Chlorek wodoru (kwas chlorowodorowy)
     
Kwas azotowy (niedymiący)
     
Kwas solny (chlorowodór)
      ✓ 
Kwas epoksydowy i mrówkowy
 Patrz karta charakterystyki produktu, sekcja 8.2
W przypadku substancji i mieszanin chemicznych, patrz 16-częściowa karta charakterystyki produktu (patrz sekcja 8.2 — Kontrola narażenia — Ochrona dróg oddechowych)

+45 7431 1888

W OX-ON zawsze służymy pomocą, udzielamy wskazówek i doradzamy, jak dokonać właściwego wyboru.
info@ox-on.com