Typy filtrów

Wybierz odpowiedni filtr i zapewnij sobie najlepszą możliwą ochronę.

Wybierz odpowiedni filtr

Ważne, aby posiadać odpowiedni filtr do każdego wykonywanego zadania.

  • Filtry cząstek stałych nie zapewniają ochrony przed gazami i oparami.
  • Filtry gazu/oparów nie chronią przed cząstkami stałymi.


Filtr cząstek stałych — co to jest?

Cząstki stałe (P) mogą być cząsteczkami dymu, kurzem, mgiełką w płynie lub mikroorganizmami, takimi jak bakterie lub wirusy. Filtry cząstek stałych usuwają z powietrza cząsteczki stałe i płynne. Opór powietrza, a tym samym skuteczność filtra, rosną wraz ze wzrostem liczby cząstek.

Istnieją trzy rodzaje filtrów cząstek stałych:

  • P1 = najniższy współczynnik skuteczności
  • P2 = średni współczynnik skuteczności
  • P3 = najwyższy współczynnik skuteczności

 

Żywotność filtra cząstek stałych

Kiedy opór przy oddychaniu staje się nieprzyjemnie wysoki, zwykle oznacza to, że filtr wymaga wymiany. Dlatego zawsze należy mieć dodatkowe filtry na wymianę w magazynie.

 

Filtr gazu/oparów — co to jest?

Filtry gazów/oparów chronią przed większością toksycznych oparów, a także przed gazami organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi itp. Rodzaj substancji chemicznej, z którą się pracuje, ma kluczowe znaczenie przy wyborze klas i typów filtrów.


Istnieją trzy klasy filtrów:


  • Klasa 1 = mała wydajność
  • Klasa 2 = średnia wydajność
  • Klasa 3 = duża wydajność


Jest sześć różnych typów filtrów:

Kolor filtra A i AX
 A

Chroni przed oparami i gazami rozpuszczalników organicznych o temperaturze wrzenia
powyżej 65°C, np. benzyna ekstrakcyjna i toluen. Filtr typu A jest oznaczony kolorem brązowym.

Kolor filtra A i AX
 
 AX Chroni przed oparami i gazami rozpuszczalników organicznych o temperaturze wrzenia 65°C lub niższej. Filtr typu AX jest dostępny tylko w jednej klasie. AX to filtry jednorazowego użytku, które należy wyrzucić tego samego dnia, w którym były używane. Filtr typu AX jest oznaczony kolorem brązowym.

Kolor filtra typu A + formaldehyd

A + formaldehyd
Chroni przed oparami organicznymi substancji o temperaturze wrzenia powyżej 65°C wskazanej przez producenta oraz formaldehydem.

Kolor filtra B.
 
 B Chroni przed nieorganicznymi gazami i oparami, np. chlorem, siarkowodorem i kwasem cyjanowodorowym. Filtr typu B jest oznaczony kolorem szarym.

Kolor filtra E

 E Chroni przed kwaśnymi gazami, np. dwutlenkiem siarki. Filtr typu E jest oznaczony kolorem żółtym.


Kolor filtra K

 K Chroni przed oparami i gazami amoniaku oraz niektórych amin. Filtr typu K jest oznaczony kolorem zielonym.

Kolor filtra HgP3

 HgP3 Chroni przed oparami i gazami rtęci oraz przed cząstkami. Filtry Hg-P3 są oznaczone kolorem czerwonym/białym.Filtry do kilku różnych gazów i par, a także kombinacji cząstek i gazów, oznaczone są kolorem dla każdego typu.Typy filtrów — oznaczenia kolorystyczne

 

Węgiel aktywny

Filtry gazu/oparów zawierają węgiel aktywny w postaci kilkumilimetrowych ziaren węgla. Ziarna węgla są porowate i mają bardzo dużą powierzchnię wewnętrzną, z którą mogą wiązać się gazy i opary. Jednak nie wszystkie gazy i opary mogą być wystarczająco mocno związane na powierzchni węgla, dlatego niektóre typy filtrów zawierają węgiel aktywny impregnowany substancjami chemicznymi, które mogą wiązać zanieczyszczenia gazowe/parowe lub je przekształcać. Filtry o typie A i AX zawierają tylko zwykły czysty węgiel aktywny. Filtry oznaczone kodem B, E i HgP3 zawierają impregnowany węgiel aktywny.  

 

Filtr OX-ON z czystym węglem aktywnym
 

 

 

 

Żywotność filtrów gazu/oparów

Żywotność filtra gazu/oparów zależy od kilku czynników. Przed czym chroni? Jaka jest zawartość gazu/oparów w powietrzu? Jakie jest zużycie powietrza przez użytkownika? Jaka jest wilgotność powietrza?

Rzadko się zdarza, aby te warunki dało się dokładnie określić ponieważ mogą się one zmieniać podczas użytkowania. Więc zwykle nie można z góry obliczyć żywotności filtra. Zamiast tego można traktować zmysł węchu jako sygnał ostrzegawczy. Kiedy czujesz zapach lub smak tego, z czym pracujesz, oznacza to, że filtr już nie chroni.Oto jak sporządzić harmonogram wymiany filtra:

Po rozpoczęciu używania nowego filtra należy zwróć uwagę, ile czasu mija, zanim zacznie się odczuwać zapach lub smak przez filtr. Na przykład można używać filtra przez jedną godzinę jednego dnia, trzy godziny następnego dnia, dwie godziny trzeciego dnia itd. Jeśli ta próba wykaże, że filtr wytrzymuje np. 16 godzin, harmonogram powinien obejmować wymianę filtra po 12 godzinach noszenia. W ten sposób tworzy się odpowiedni margines bezpieczeństwa wynoszący 25%. Jeśli poczujesz coś przed upływem tego czasu, waymień filtr natychmiast!!

+45 7431 1888

W OX-ON zawsze służymy pomocą, udzielamy wskazówek i doradzamy, jak dokonać właściwego wyboru.
info@ox-on.com