Wartość i wyliczenia SNR

Co to jest wartość SNR?


Wartość SNR (Simplified Noise Level Reduction, uproszczony wskaźnik poziomu redukcji szumu) jest miarą tłumienia (redukcji) hałasu ogólnego przez ochronniki słuchu. 


Podczas pomiaru hałasu w miejscu pracy, wartość SNR ochrony słuchu należy odjąć od wartości pomiaru. Poziom hałasu musi być obniżony do 70-75 dB (decybeli), aby ochronniki słuchu wystarczająco tłumiły hałas.

Obliczenie


Przykład obliczenia narażenia na hałas (dB) powodowany przez piłę łańcuchową:

> POZIOM HAŁASU GENEROWANY PRZEZ PIŁĘ ŁAŃCUCHOWĄ  109 dB
> TŁUMIENIE PRZEZ OCHRONNIKI SŁUCHU
   (np. OX-ON D3 Comfort)
 - 34 dB
> HAŁAS, NA KTÓRY JEST NARAŻONY APARAT SŁUCHU  = 75 dB

 

+45 7431 1888

W OX-ON zawsze służymy pomocą, udzielamy wskazówek i doradzamy, jak dokonać właściwego wyboru.
info@ox-on.com