Kategorie zagrożeń

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są podzielone na trzy kategorie według kategorii zagrożenia, przed którymi mają chronić użytkowników.(rozporządzenie UE 2016/425)


KAT. I
Kategoria 1 — zwana również KAT I

Rękawice używane przy niskim ryzyku. OX-ON gwarantuje, że produkt spełnia wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 420. 

 

 

KAT. II
 
 

Kategoria 2 — zwana również KAT II

Rękawice używane przy średnim ryzyku. Te rękawice muszą być przetestowane i zatwierdzone przez instytut badawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (OX-ON korzysta z usług German Hansecontrol). Rękawice muszą być oznakowane piktogramami przedstawiającymi funkcję ochronną. Na przykład jeśli rękawica jest przeznaczona do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, musi być opatrzona piktogramem dotyczącym normy EN 388 — uzupełnionym o cztery cyfry i jedną literę pod piktogramem. Te cyfry/litery pokazują wynik testu pod względem następujących właściwości:

  • Trwałość
  • Odporność na przecięcie („coup test”)
  • Odporność na rozdarcie
  • Odporność na przekłucie
  • Odporność na przecięcie (test TDM)

Przeczytaj więcej o metodach testowych normy EN 388

 

 

KAT. III
 
 

Kategoria 3 — zwana również KAT III

Rękawice używane przy wysokim ryzyku, na przykład w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze lub do ochrony przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Oprócz wymagań dotyczących badań, homologacji i certyfikacji są surowe wymagania dotyczące bieżącej kontroli jakości.

Aby uzyskać przegląd wszystkich rękawic z certyfikatem CAT III, skorzystaj z funkcji wyszukiwania produktów na stronie internetowej OX-ON 

 

 


 

Wynik testu: związek między ceną a jakością

Nie dziwi, że różne testy dowodzą, że cena i bezpieczeństwo produktu (jakość) są ze sobą powiązane. Jak więc wybrać rękawice? W OX-ON bezpieczeństwo produktów pozostaje na najwyższym poziomie, niezależnie od wybranych rękawic.

+45 7431 1888

W OX-ON zawsze służymy pomocą, udzielamy wskazówek i doradzamy, jak dokonać właściwego wyboru.
info@ox-on.com