Rękawice antyprzecięciowe

Podczas pracy z ostrymi przedmiotami lub maszynami, w przypadku których istnieje ryzyko skaleczenia, należy stosować antyprzecięciową.

Wszystkie rękawice antyprzecięciowe OX-ON spełniają wymagania unijnej normy EN 388:2016 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi). 


Odporność rękawicy na przecięcie — nowy i stary test

Norma EN388 została zaktualizowana w 2016 r. o nowe wymagania dotyczące testowania odporności rękawic na przecięcie. Dodano tzw. test TDM — dużo bardziel miarodajny

 

Coup test

W poprzednim teście, zwanym „coup test”, w normie EN 388:2003, liczby 1–5 oznaczają odporność na przecięcie. Liczba 1 oznacza najniższy, a 5 najwyższy współczynnik odporności.

 

Test TDM

W nowym teście TDM odporność rękawicy na przecięcie jest oznaczona literami A–F, gdzie A to najniższy, a F to najwyższy współczynnik odporności.

 

Wstawić graficzną reprezentację dwóch testów — BRAKUJĄCA GRAFIKA, ZMIENIĆ KONFIGURACJĘ

+45 7431 1888

W OX-ON zawsze służymy pomocą, udzielamy wskazówek i doradzamy, jak dokonać właściwego wyboru.
info@ox-on.com