Normy EN

Wszystkie środki ochrony indywidualnej muszą posiadać atest zgodny z Dyrektywą UE 2016/425.
Ponadto w różnych sytuacjach użytkowania muszą spełnić wymogi szeregu norm EN.

Poniższa lista zawiera najważniejsze i najczęściej używane normy w różnych obszarach.
OX-ON A/S pomaga osiągnąć zgodność i zachować bezpieczeństwo.

 

Rękawice


EN 420 Określa ogólne wymagania dotyczące rękawic roboczych
EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
EN 374 Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i bakteriologicznymi)
EN 407 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)
EN 511 Rękawice chroniące przed zimnem (rękawice zimowe)
EN 10819 Rękawice ochronne chroniące przed ryzykiem, spowodowanym przez drgania (wibrację)
EN 12477 Rękawice spawalnicze


Maski oddechowe


EN 136 Maski pełnotwarzowe
EN 140 Półmaski
EN 14387 Filtry gazowe i filtropochłaniacze
EN 143 Filtry cząstek stałych
EN 12941 Zasilane urządzenia filtrujące zawierające kask/kaptur
EN 12942 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych z jednostką turbo
EN 149 Filtrujące maski na twarz chroniące przed cząstkami stałymi
EN 405 Filtrujące maski na twarz chroniące przed gazami/cząstkami stałymi
EN 14594 Kaptur/przyłbica na sprężone powietrze


Ochrona twarzy i oczu


EN 165 Ochrona oczu
EN 166 Ochrona oczu, wymagania dotyczące ochrony
EN 167 Optyczne metody badań środków ochrony oczu
EN 168 Nieoptyczne metody badań środków ochrony oczu
EN 169 Ochrona oczu, filtry spawalnicze
EN 170 Wymagania dotyczące filtrów promieni ultrafioletowych (UV)
EN 172 Ochrona oczu zawierająca filtry przed promieniowaniem słonecznym do użytku przemysłowego
EN 175 Ochrona oczu i twarzy podczas spawania
EN 379 Ochrona oczu z automatycznymi filtrami spawalniczymi ze szkłem DIN


Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości


EN 341 Urządzenia samozaciskowe
EN 353-1 Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą
EN 353-2 Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
EN 354 Linki/pasy bezpieczeństwa
EN 355 Urządzenia samozaciskowe, amortyzatory
EN 358 Pasy i linki do nadawania pozycji podczas pracy i samozaciskowe
EN 360 Urządzenia samozaciskowe (urządzenia blokujące upadek)
EN 361 Szelki bezpieczeństwa
EN 362 Łączniki (zatrzaśniki)
EN 363 Systemy powstrzymywania spadania
EN 364 Metody badania
EN 365 Instrukcje użycia i znakowania
EN 795 Urządzenia kotwiczące
EN 1496 Ratownicze urządzenia podnoszące


Odzież ochronna


EN 943-1 — typ 1 Gazoszczelna — również w miejscach szwów i zamków błyskawicznych
EN 943-1 — typ 2 Gazoszczelna, zapewniająca ciśnienie dodatnie
EN 943-1 — typ 3 Gazoszczelna — również w miejscach szwów — wysokie ciśnienie
EN 14605 — typ 4 Nieprzepuszczalna dla cieczy — również w miejscach szwów — rozpylanej i rozbryzgiwanej
EN 13982-1/2 — typ 5 Cząsteczki pyłu — zszyte szwy
EN 13034 — typ 6 Odporna na opryskanie cieczą — zszyte szwy
EN1073-2 — typ 7 Odzież chroniąca przed skażeniem cząstkami radioaktywnymi (nie przed narażeniem na promieniowanie)
EN 14126 — typ 8 Odzież chroniąca przed czynnikami zakaźnymi
EN 1149-5 — typ 9 Odzież ochronna rozpraszająca ładunek elektrostatyczny


Nakrycia głowy


EN 397 Kaski ochronne
EN 812 Kaski/czapki ochronne dla odwiedzających


Zatyczki do uszu


EN 352-1 Nauszniki przeciwhałasowe na pałąku.
EN 352-2 Zatyczki do uszu
EN 352-3 Nauszniki mocowane do przemysłowego kasku ochronnego
EN 352-4 Nauszniki zależne od poziomu hałasu
EN 352-5 Nauszniki aktywnie redukujące hałas
EN 352-6 Nauszniki z elektrycznym wejściem audio


Ochraniacze kolan


EN 14404 Ochraniacze kolan
Back to Top