Wskazania dotyczące czasu użytkowania

Jak długo można pracować z danym typem maski oddechowej? 


Duńskie prawo ogranicza użytkowanie półmasek filtrujących do maksymalnie trzech godzin w ciągu całego dnia pracy. Powodem jest unikanie gromadzenia się wody w płucach będącej wynikiem parowania powietrza z oddechu użytkownika.

Jeśli konieczne jest noszenie maski oddechowej przez dłużej niż trzy godziny, wówczas należy stosować aparat oddechowy lub maskę oddechową z doprowadzeniem sprężonego powietrza. Podczas stosowania aparatu oddechowego należy upewnić się, że stężenie tlenu w środowisku pracy wynosi co najmniej 17%.

Ponadto trzeba używać filtrów odpowiednich do wykonywanej pracy. Jeśli stężenie tlenu jest niższe niż 17% lub nie ma filtrów chroniących przed substancjami chemicznymi, należy użyć aparatu oddechowego z doprowadzeniem świeżego powietrza.

Back to Top