Rodzaje masek oddechowych

Podczas pracy z oparami, cząsteczkami i substancjami niebezpiecznymi ważne jest, aby nosić maskę ochronną — zwaną również maską oddechową. Oto jak wybrać właściwą.


Istnieją trzy rodzaje masek oddechowych: 


Maski oddechowe filtrujące

Zwane są także maskami krótkotrwałymi. Najczęściej używane urządzenia do ochrony dróg oddechowych — dostępne zarówno z zaworami wydechowymi, jak i bez nich.

UWAGA: tego typu maski nie mogą być noszone dłużej niż trzy godziny dziennie. Ta kategoria zawiera trzy typy modeli masek oddechowych:

  • Filtrujące maski na twarz (zwane również maskami kubkowymi, maskami przeciwpyłowymi lub maskami jednorazowego użytku) zakrywające nos i usta.

  • Filtrujące półmaski ze stałymi lub wymiennymi filtrami zakrywającymi nos i usta.

  • Filtrujące maski pełnotwarzowe z wymiennymi filtrami zakrywającymi nos, usta i oczy.
     

Maski oddechowe z napędem

Nazywane są również „jednostkami turbo” ze względu na silnik zasilany bateryjnie, który wdmuchuje powietrze do maski oddechowej przez jeden filtr lub więcej (należy zauważyć, że urządzenie oczyszcza powietrze, ale nie wytwarza tlenu). Jednostka turbo jest połączona z maską pełną lub półmaską, kapturem lub nagłowiem z dopasowaną przyłbicą.

UWAGA: ten typ maski oddechowej może być używany przez ponad trzy godziny dziennie.

Maska oddechowa z doprowadzeniem powietrza (SAR)

Taki sprzęt jest używany na stanowiskach pracy, na których brakuje tlenu i filtrów do usuwania zanieczyszczeń. Musi być również stosowane, kiedy stężenia zanieczyszczeń są wyższe niż te, do których są przeznaczone filtry. Wężowe aparaty oddechowe na sprężone powietrze są połączone z maską pełnotwarzową lub półmaską, kapturem lub nagłowiem z dopasowaną przyłbicą.

UWAGA: ten typ maski oddechowej może być używany przez ponad trzy godziny dziennie.

Niektóre rodzaje prac podlegają specjalnym przepisom prawnym (na przykład praca przy silosach z nawozem naturalnym (gnojowicą)). Zadania te wymagają użycia masek z doprowadzeniem powietrza (SAR). 


Back to Top