Ochrona przed upadkiem — co warto wiedzieć

W Europie średnio co minutę zdarza się jeden wypadek spowodowany upadkiem. Dlatego należy zachować ostrożność podczas pracy na wysokości lub głębokości, na przykład na dachu, rusztowaniu lub w studni, i używać sprzętu chroniącego przed upadkiem.

 

Dlaczego należy używać sprzętu chroniącego przed upadkiem?
Sprzęt chroniący przed upadkiem jest sklasyfikowany jako „kategoria III — środki ochrony indywidualnej chroniące przed śmiercią lub poważnym i nieodwracalnym zagrożeniem życia". Zadaniem sprzętu chroniącego przed upadkiem jest:

  • Zatrzymanie spadania
  • Zapobieganie upadkom
  • Opuszczanie lub podnoszenie osób — na przykład w silosach lub studniach

Należy używać sprzętu chroniącego przed upadkiem, jeśli nie można inaczej zaplanować i wykonać pracy z wykorzystaniem środków ochrony zbiorowej, takich jak balustrady, rusztowania lub podnośniki pasażerskie.

10 przykazań ochrony przed upadkiem

Przeczytaj o normach EN dotyczących sprzętu chroniącego przed upadkiem

System ochrony przed upadkiem składa się z trzech części (ABC ochrony przed upadkiem)

W skład systemu ochrony przed upadkiem wchodzi zakotwiczenie, szelki bezpieczeństwa i urządzenie łączące. System ochrony przed upadkiem nie zadziała, jeśli brakuje jednej z tych części.

  • Zakotwiczenie
  • Szelki bezpieczeństwa
  • Urządzenie łączące


ABC (ang. Anchorage, Body, Connection — zakotwiczenie, korpus, połączenie) to łatwy sposób na zapamiętanie nazw części.


Przeczytaj więcej o ABC ochrony przed upadkiem

Punkt zakotwiczenia

Punkt zakotwiczenia jest punktem podpięcia urządzenia łączącego. Musi być bezpiecznie zamocowany i wytrzymywać obciążenie co najmniej 1200 kg (12 kN). Istniejące punkty zakotwiczenia można znaleźć np. rusztowaniu budowlanym lub innym punkcie stałym/konstrukcyjnym. Stałymi punktami zakotwiczenia mogą być haki oczkowe, poziome systemy przewodów, poziome systemy szyn itp. 


Tymczasowymi punktami zakotwiczenia mogą być np. pętle kotwiczące wykonane z tkanej taśmy/drutu.
Punkt zakotwiczenia powinien znajdować się pionowo nad użytkownikiem i nie należy odsuwać się od zakotwiczenia pod kątem większym niż 30 stopni ze względu na duże ryzyko wahadłowego kołysania się, które może spowodować duże uszkodzenia.

Jak przetestować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości PRZED użyciem

 

Szelki bezpieczeństwa
Szelki bezpieczeństwa służą do ochrony użytkownika przed upadkiem, jak również w jego trakcie i po nim. Istnieje wiele wersji szelek bezpieczeństwa i ważne jest, aby były odpowiednio dopasowane do użytkownika.

Zobacz szelki bezpieczeństwa OX-ON 

 

Urządzenie łączące chroniące przed upadkiem

Urządzenia łączące są stosowane między szelkami bezpieczeństwa a punktem zakotwiczenia i dostępne w różnych wariantach:

  • Lina asekuracyjna — maks. 2 metry z systemem samozaciskowym
  • Urządzenie blokujące — z samozwijającą się liną i zintegrowanym systemem samozaciskowym.
  • Lina zatrzymująca upadek: system ochrony przed upadkiem, który umożliwia użytkownikom pracę w obszarze niebezpiecznym i złapanie ich w razie upadku (z urządzeniem samozaciskowym).
  • Lina prowadząca: system, który zapewnia wsparcie dla użytkownika i jednocześnie zapobiega przedostaniu się użytkownika do obszaru niebezpiecznego (nie jest to urządzenie samozaciskowe).

Zobacz przegląd urządzeń łączących OX-ON

Back to Top