10 przykazań dotyczących ochrony przed upadkiem z wysokości

1. Jeśli istnieje ryzyko upadku z wysokości, należy korzystać z odpowiedniego zabezpieczenia.

Podczas wykonywania zadań, przy których występuje ryzyko upadku lub na wysokości 2 metrów w pionie od płaszczyzny obszaru roboczego, NALEŻY używać sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem.


2. Należy ocenić każde zadanie

Organizując pracę ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości, należy wziąć pod uwagę wszelkie obciążenia fizyczne lub psychiczne, niedogodności itp. związane z użytkowaniem sprzętu.


3. Punkt zakotwiczenia musi wytrzymywać siłę ciągu 1200 kg

O ile to możliwe, musi sie on znajdować powyżej głowy.


4. Obliczając długość upadku, należy uwzględnić swój wzrost

W przypadku stosowania urządzeń samozaciskowych ważne jest, aby obliczyć wymagany prześwit. Więcej informacji na temat prześwitu można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.


5. Wskazówki i testy wymagane przed użyciem sprzętu 

Ochrona przed upadkiem z wysokości jest produktem KAT 3. Oznacza to, że niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia ciała lub, w najgorszym przypadku, śmierć. Wymagane są zatem dokładne wytyczne i testy przed użyciem. Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za wdrożenie wytycznych.


6. Wiszenie w szelkach bezpieczeństwa jest niebezpieczne dla zdrowia, dlatego należy przygotować plan ewakuacji

W przypadku stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wymagane jest przygotowanie planu ratowniczo-ewakuacyjnego. Plan ten ma na celu zapewnienie, że osoba, która spadła, a teraz wisi w swoim sprzęcie chroniącym przed upadkiem, może zostać szybko uratowana lub opuszczona, unikając w ten sposób urazów. Uraz na skutek zwisania z wysokości może spowodować skrzepy krwi czasie krótszym niż pół godziny.


7. Sprawdź swoją masę ciała w odniesieniu do specyfikacji sprzętu

Dopuszczalna maksymalna waga użytkownika może się różnić w zależnosci od używanego sprzętu — dlatego więcej informacji o dopuszczalnej wadze można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.


8. Sprzęt należy zarejestrować przed pierwszym użyciem

Należy prowadzić dziennik sprzętu oraz odnotować datę pierwszego użycia, numer seryjny i datę produkcji.


9. Bezpośrednio po upadku sprzęt należy wysłać do przeglądu

Po upadku sprzęt nie może być nadal używany. W celu kontroli należy go przesłać do autoryzowanego warsztatu serwisowego.


10. Sprzęt należy wysyłać do przeglądu przynajmniej raz w roku

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być sprawdzany przez przeszkoloną kompetentną osobę przynajmniej raz w roku. Taka osoba musi posiadać uprawnienia „Osoby kompetentnej w zakresie oględzin zabezpieczenia przed upadkiem”.


Back to Top