ABC ochrony przed upadkiem z wysokości

W Europie średnio co minutę zdarza się jeden wypadek. Dlatego należy zachować ostrożność podczas pracy na wysokości lub głębokości, na przykład na dachu, rusztowaniu lub w studni, i zawsze używać sprzętu chroniącego przed upadkiem.


Sprzęt chroniący przed upadkiem jest sklasyfikowany jako „Kategoria III — środki ochrony indywidualnej chroniące przed poważnymi urazami i zagrożeniami dla życia" Sprzęt chroniący przed upadkiem jest używany do:

  • Wyeliminowania upadków
  • Zapobiegania upadkom
  • Opuszczania lub podnoszenia osób — na przykład w silosach lub studniach.

Jeśli prace na wysokości nie mogą być zaplanowane, przygotowane i przeprowadzone w taki sposób, aby wszyscy byli chronieni przed upadkiem np. przez poręcze, rusztowania lub podnośniki, to należy zastosować odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem.


System powstrzymywania spadania składa się z trzech części 

System powstrzymywania spadania składa się z zakotwiczenia, korpusu i urządzenia łączącego. System powstrzymywania spadania nie zadziała jeśli brakuje jednej z tych części. 

  • Zakotwiczenie
  • Szelki bezpieczeństwa
  • Urządzenie łączące

ABC (ang. Anchorage, Body, Connection — zakotwiczenie, korpus, połączenie) to łatwy sposób na zapamiętanie nazw części.

A) Punkt zakotwiczenia (Anchorage)

Punkt zakotwiczenia jest miejscem podpięcia urządzenia łączącego. Musi on być również bezpiecznie zamocowany i wytrzymać obciążenie co najmniej 1200 kg (12 kN). Istniejące punkty zakotwiczenia można znaleźć na przykład na rusztowaniu budowlanym lub innym punkcie stałym/konstrukcyjnym. Stałymi punktami zakotwiczenia mogą być na przykład haki oczkowe, poziome systemy przewodów, poziome systemy szyn. 

Tymczasowymi punktami zakotwiczenia mogą być np. pętle kotwiczące wykonane z tkanej taśmy/drutu itp.

Punkt zakotwiczenia powinien znajdować się pionowo nad użytkownikiem, który nie powinien oddalać się dalej niż o 30 stopni od punktu kotwiczenia. W przeciwnym razie istnieje ryzyko kołysania się, co może spowodować zranienia.

B) Szelki bezpieczeństwa (Body wear/harness)

Szelki bezpieczeństwa służą do przytrzymywania i bezpiecznego pochwycenia użytkownika przed upadkiem, w jego trakcie i po nim. Istnieje wiele modeli szelek bezpieczeństwa i ważne jest, aby były odpowiednio dopasowane.

C) Urządzenie łączące chroniące przed upadkiem (Connection device)

C) Urządzenie łączące chroniące przed upadkiem (Connection device)

Urządzenia łączące są stosowane między szelkami bezpieczeństwa a punktem kotwiczenia i dostępne w różnych wariantach:

  • Lina asekuracyjna: maks. 2 metry z systemem samozaciskowym
  • Urządzenie blokujące: z samozwijającą się liną i zintegrowanym systemem samozaciskowym.
  • Lina zatrzymująca upadek: system ochrony przed upadkiem, który umożliwia użytkownikom pracę w obszarze niebezpiecznym i złapanie ich w razie upadku (z urządzeniem samozaciskowym).
  • Lina prowadząca: system, który zapewnia wsparcie dla użytkownika i jednocześnie zapobiega przedostaniu się użytkownika do obszaru niebezpiecznego (nie jest to urządzenie samozaciskowe).

Back to Top