Unikanie wahadłowego kołysania się

W miarę możliwości punkt zakotwiczenia powinien znajdowac się pionowo nad użytkownikiem. Nie należy oddalać się od punktu zakotwiczenia pod kątem większym niż 30 stopni. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko kołysania się, co może spowodować poważne obrażenia użytkownika.

 

Back to Top