Ochronniki słuchu — co warto wiedzieć

Ponad 1500 zgłoszeń rocznie dotyczących ubytków słuchu spowodowanych hałasem w duńskich zakładach pracy jest dowodem na to, jak potrzebne jest poważne potraktowanie ochrony słuchu. Uszkodzenie słuchu może wpłynąć na ogólną jakość życia.

 

Ochronniki słuchu są dostępne w wielu wariantach ,w formie zatyczek do uszu lub nauszników. Krótki przewodnik wyboru odpowiednich ochronników słuchu:

1. Poznaj poziom hałasu

Hałas/dźwięk mierzy się w jednostkach zwanych decybelami (dB). Firma ma obowiązek pomiaru poziomu hałasu w miejscu pracy, ale można też wyrobić sobie nawyk samodzielnego pomiaru. Istnieje kilka różnych aplikacji do pomiaru hałasu, które można pobrać na telefon, takich jak Sound Meter, Sound Master lub Noise Exposure.

2. Przeczytaj wartość SNR na ochronniku słuchu

Wartość SNR (Simplified Noise Level Reduction, uproszczony wskaźnik poziomu redukcji szumu) jest miarą tłumienia (redukcji) hałasu ogólnego przez ochronniki słuchu. Na ochronniku słuchu lub na jego opakowaniu znajduje się nadruk z wartością SNR.

3. Odejmij wartość SNR od poziomu hałasu

Po zmierzeniu poziomu hałasu w miejscu pracy wartość SNR ochronnika słuchu nalezy odjąć od wartości pomiaru. Poziom hałasu musi być obniżony do 70–75 dB, aby ochronniki słuchu wystarczająco tłumiły hałas. Ochrona słuchu musi być stosowana, gdy poziom hałasu wynosi co najmniej 85 dB(A).
Oto przykład:

  • Poziom hałasu generowany przez piłę łańcuchową: 109 dB
  • Tłumienie dźwięku przez ochronniki słuchu (SNR): -34 dB
  • Hałas, na który narażone jest ucho = 75 dB

4. Inne funkcje ochronników słuchu

Wartość SNR jest ważna. Ale ochronniki słuchu mogą mieć również inne zalety wpływające na wybór. Warto rozważyć wagę ochronników słuchu, wygodę noszenia i łatwość czyszczenia. A może potrzebujesz zintegrowanego radia lub wejścia AUX? Sprawdź, co oferuje rynek, aby porównać produkty.

Back to Top