Przepisy dotyczące ochrony słuchu

Aby dobrać odpowiednią ochronę słuchu, konieczny jest pomiar poziomu hałasu w miejscu pracy.

 

Zgodnie z prawem ochrona słuchu jest wymagana, gdy poziom hałasu wynosi co najmniej 85 dB(A).

Pracodawca musi zapewnić ochronę słuchu, gdy hałas przekracza 80 dB(A), jeśli wartości szczytowe przekraczają 135 dB(C) lub hałas jest w inny sposób szkodliwy, uciążliwy lub powodujący dyskomfort.

Urządzenie do ochrony słuchu musi być zatwierdzone do użytku i oznaczone znakiem CE.

Back to Top