EN ISO 10819 — rękawice zapewniające ochronę przed drganiami mechanicznymi i wstrząsami

Można uniknąć zespołu Raynauda zakładając podczas pracy z drgającymi narzędziami lub maszynami rękawice antywibracyjne.

 

Wybór rękawic spełniających normę EN ISO 10819 daje pewność, że rękawice zostały przetestowane i zatwierdzone pod kątem ochrony przed drganiami. Rękawice zawierają specjalną, wykonaną z pianki powłokę, która tłumi drgania narzędzi i maszyn, dzięki czemu silne wibracje uderzeniowe nie są przenoszone na dłonie i nie powodują kurczenia się naczyń krwionośnych (małych tętnic).

Kupując rękawice przeciwdrganiowe, unikasz zespołu Raynauda, urazu podczas pracy, który przedstawiono poniżej.

Zespół RaynaudaZespół Raynauda
Back to Top