EN ISO 374 — ochrona przed substancjami chemicznymi

 

Substancje chemiczne mogą być wchłaniane przez skórę, co w najgorszym przypadku może powodować poważne problemy zdrowotne. Rękawice odporne na substancje chemiczne zapewniają dobrą ochronę przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.

 

Podczas wybierania rękawic przeznaczonych do pracy z substancjami chemicznymi ważne są następujące aspekty:

 1. Jakie substancje chemiczne są używane? Zobacz listę substancji chemicznych

 2. Jak szkodliwa jest ta substancja chemiczna?

 3. Ile czasu potrzeba do wykonania pracy?

 4. Jaki jest czas przenikania substancji chemicznych przez rękawice? — zobacz tabelę poniżej części 3

 

Rękawice odporne na substancje chemiczne — 10 porad

 • Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji chemicznej, pozycja 8. Zwykle istnieje zalecenie dotyczące ochrony.
 • Rękawice należy zmieniać często, minimum raz dziennie. Należy rozważyć zakładanie podwójnych rękawic — pod spodem nosić jednorazowe rękawice odporne na substancje chemiczne
 • Należy uważać, aby płyn nie wypływał z rękawa do rękawicy — i odwrotnie
 • W przypadku uszkodzenia rękawicy należy ją natychmiast zmienić
 • Należy pamiętać, że substancja chemiczna może również wpływać na rękawicę, nawet gdy nie są używane
 • Należy pamiętać, że rękawica, która chroni przed jedną substancją chemiczną nie zapewnia automatycznie ochrony przed innymi substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami
 • Należy uważać na otaczające warunki. Wysokie temperatury lub ciśnienie mają większy wpływ na materiał, z którego wykonano rękawice
 • Należy pamiętać, że przenikanie substancji chemicznych przez materiał ma miejsce również wtedy, gdy jest niewidoczne dla oka.
 • Podczas zdejmowania rękawic należy uważać, aby nie poplamić skóry substancjami chemicznymi. Rękawice należy odwrócić na lewą stronę.
 • Po użyciu należy pamiętać, że rękawice mogą spowodować kontaminację. Rękawice należy przechowywać w zamkniętym pudełku, aby nikt nie miał z nimi kontaktu.

 

Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych — szczególną uwagę należy zwrócić na mieszaniny substancji chemicznych

Fakt, że rękawica jest certyfikowana i zatwierdzona jako odporna na substancje chemiczne, nie oznacza, że może ona wytrzymać przenikanie wszystkich substancji chemicznych przez dłuższy okres czasu. Istniejące testy rękawic obejmują tylko ograniczoną liczbę z wielu dostępnych substancji chemicznych, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich mieszaniny.

Na skutek wymieszania kilku substancji chemicznych czas ich przenikania do rękawicy może się znacznie zmienić. Dlatego przewodnik dotyczący czasu przenikania substancji chemicznych należy traktować z ostrożnością.

 

EN ISO 374:2016 = unijna norma dotycząca rękawic chroniących przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, składająca się z pięciu części

Norma składa się z pięciu różnych części:


Obejrzyj film na temat normy EN ISO 374:2016

 

CZĘŚĆ 1: EN ISO 374-1:2016 — Terminologia i wymagania dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym

Część 1 = Lista przebadanych substancji chemicznych. W 2016 r. lista substancji chemicznych normy EN 374:2003 została rozszerzona o sześć nowych substancji, dzięki czemu obecnie testowanych jest łącznie 18 substancji chemicznych (A–R). W związku z tym nazwa normy również została zmieniona na EN ISO 374:2016.


Zobacz całą listę substancji chemicznych

Podczas testowania rękawic zostają one określone literą A, B lub C.

 • (piktogram) Typ A = rękawice ochronne z czasem przenikania wynoszącym co najmniej 30 minut dla co najmniej sześciu substancji chemicznych z listy.
 • (piktogram) Typ B = rękawice ochronne z czasem przenikania wynoszącym co najmniej 30 minut dla co najmniej trzech substancji chemicznych z listy.
 • (piktogram) Typ C = rękawice ochronne z czasem przenikania wynoszącym co najmniej 10 minut dla co najmniej jednej substancji chemicznej z listy.

Część 2 = EN ISO 374-2:2016 — Określanie odporności na przenikanie

Część 2 określa metody badań i wymagania dotyczące oceny przenikania substancji chemicznych. Metodę wyboru próbek określono zgodnie z normą ISO 2859. Jeżeli rękawice osiągnęły w teście co najmniej poziom 2, zapewniają również skuteczną ochronę przed bakteriami, wirusami i grzybami.

Jeśli rękawica jest specjalnie testowana pod kątem wirusów, musi być zgodna z normą ISO 16604.

 

Poziom skuteczności  

AQL (akceptowany poziom jakości) Poziom kontroli

Poziom 3

     < 0.65%     G1

Poziom 2

     < 1.5%   G2

Poziom1

     < 4.0%     S4

 

Część 3 = EN16523-1:2015 — Określenie przenikania ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu

Część 3 określa wymagania dotyczące czasu przenikania różnych substancji chemicznych, gdy rękawica jest narażona ich na działanie. Wcześniej ten test nosił nazwę EN 374-3, ale w 2015 r. zmieniono go na wspólną normę EN dotyczącą materiałów, które mają kontakt z substancjami chemicznymi.

Czas przenikania jest wskazywany stopniem ochrony od 1 do 6. Czas przenikania mierzy się w minutach: im niższy stopień ochrony, tym krótszy czas przenikania substancji chemicznej.

 

Stopień ochrony   Czas przenikania w minutach
1 > 10 min.
2 > 30 min.
3 > 60 min.
4 > 120 min.
5 > 240 min.
6 > 480 min.

 

Część 4 = EN ISO 374-4:2016 — Określenie odporności na degradację w wyniku działania substancji chemicznych

Część 4 dotyczy odporności rękawic na degradację w wyniku działania substancji chemicznych Gdy materiał jest narażony na działanie różnych substancji, zaczyna się jego degradacja. Może puchnąć, stać się kruchy, zmieniać kolor lub kształt. Oznacza to, że właściwości ochronne również się zmieniają i w efekcie rękawica nie zapewnia ochrony, do której jest przeznaczona.

Te same substancje chemiczne, które są używane do oceny właściwości przepuszczania, służą do oceny ochrony rękawicy przed degradacją.

Wartość procentowa zostaje zmierzona. Optymalna wartość procentowa powinna wynosić 0, co oznacza brak zmian. Jeśli wartość procentowa wzrasta, oznacza to, że rękawica stwardniała, a jeśli spada, oznacza to, że rękawica stała się bardziej miękka.

 

Część 5 = EN ISO 374-5:2016 — Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów

(Piktogram) Część 5 stanowi uzupełnienie normy stworzonej w 2016 r. W tym przypadku oceniana jest zapewniana przez rękawicę ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami/pleśnią.

Jeśli rękawica ma 40 cm długości lub więcej i została określona jako zapewniająca ochronę przed wirusami to również jej mankiet musi spełniać wymagania dotyczące przepuszczania i przenikania wirusów.

Back to Top