Lista substancji chemicznych

Lista substancji chemicznych testowanych w odniesieniu do normy EN ISO 374. Nie wszystkie substancje chemiczne są poddawane badaniom w każdym teście.

 

 

Kod Chemiczny  Nr CAS Kategoria
A Metanol 67-56-1 Alkohol pierwotny
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitryl 75-05-8 Nitryl
D Dichlorometan 75-09-2 Parafina chlorowana
E Metan węglowy 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę
F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny
G Dietyloamina 109-89-7 Amina
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związek heterocykliczny i eteryczny
I Octan etylu 141-78-6 Ester
Y n-heptan 142-82-6 Węglowodór nasycony
K Wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 Baza nieorganiczna
L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Nieorganiczny kwas mineralny (utleniający)
M Kwas azotowy 65% 7697-37-2 Organiczny kwas mineralny (utleniający)
N Kwas octowy 99% 64-19-7 Kwas nieorganiczny
O Amoniak 25% 1336-21-6 Baza nieorganiczna
P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 nadtlenek
S Kwas fluorowodorowy 40% 7664-39-3 Nieorganiczny kwas mineralny
T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd
Back to Top