Wydłużanie żywotności sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Trwałość

Zalecana żywotność sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości różni się w zależności od producenta. Nasi producenci zalecają, aby sprzęt, który potocznie nazywamy wyposażeniem miękkim (pasy, liny urządzeń samozaciskowych, liny ratownicze, miniblokady z zewnętrznymi urządzeniami samozaciskowymi itp.) miały maksymalny okres użytkowania 10 lat od daty produkcji — pod warunkiem, że wykonywane są ustawowe przeglądy, a sprzęt jest zatwierdzony.

W przypadku metalowego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (urządzeń samozaciskowych i zatrzaśników) nie ma ograniczenia czasu użytkowania. Jeśli produkt zostanie zatwierdzony podczas corocznego przeglądu, może być nadal używany niezależnie od wieku.

Pielęgnacja i konserwacja

Jeśli sprzęt chroniący przed upadkiem został narażony na upadek lub inne szkodliwe działania, należy go wycofać z użytku, aby ocenić, czy nadaje się on jeszcze do użytku. Sprzęt chroniący przed upadkiem należy czyścić zgodnie z instrukcjami producenta.

Zaleca się przechowywanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Back to Top