Zobacz normy EN dotyczące urządzeń do ochrony dróg oddechowych

EN 136

Maski pełnotwarzowe

   

EN 140

Półmaski

   

EN 143

Filtry cząstek stałych

   

EN 149

Filtrujące maski na twarz chroniące przed cząstkami stałymi

    

EN 405

Filtrujące maski na twarz chroniące przed gazami/cząstkami stałymi

     

EN 12941

Zasilane urządzenia filtrujące zawierające kask/kaptur

     

EN 12942

Urządzenia do ochrony dróg oddechowych z jednostką turbo

     

EN 14387

Filtry gazowe i filtropochłaniacze

     

EN 14594

Kaptur/przyłbica na sprężone powietrze

Back to Top