Bezpieczeństwo indywidualne

OX-ON A/S aims to be the market leader in innovation, design, processing and material selection.
But above all, our focus is on safety and responsible environmental performance.

 

W OX-ON bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem

Konsumenci mają prawo do stosowania produktów ochrony bezpieczeństwa, wyprodukowanych w warunkach, które spełniają europejskie normy dotyczące ochrony warunków pracy i środowiska. Wymagane jest monitorowanie zawartości nielegalnych substancji chemicznych, a jego przestrzeganie jest zapewniane przez nadzór prowadzony przez organy regulacyjne zgodnie z unijnym rozporządzeniem REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

OX-ON A/S jest członkiem UN Global Compact inicjatywy, która ma na celu poprawę warunków produkcji jako jednego z aspektów zrównoważonego rozwoju. Intensywnie inwestujemy również w kontrolę i testowanie środków ochrony indywidualnej produkowanych w Azji.

 

Niezależne testy gwarantują bezpieczeństwo

Nasze testy są przeprowadzane w ścisłej współpracy z instytutem Hanse Control w Hamburgu, który posiada certyfikaty ISO i EN oraz dysponuje jednym z najnowocześniejszych laboratoriów badawczych w Europie.

Z pomocą Hanse Control opracowaliśmy system Charge Management System, co oznacza, że rękawice OX-ON są testowane pod kątem zawartości wszelkich szkodliwych substancji.

Dlatego też znaczna liczba rękawic OX-ON ma numer seryjny służący jako odniesienie do każdego pojedynczego testu.


Back to Top