Certyfikaty i symbole

Pojedyncze piktogramy, oznaczenia i symbole dotyczące ochrony przed upadkiem.

Symbolika


140 kg

Produkty chroniące przed upadkiem z wysokości zaprojektowane i przetestowane do maksymalnej wagi 140 kg, łącznie z wyposażeniem.

   


150 kg

Produkty chroniące przed upadkiem z wysokości zaprojektowane i przetestowane do maksymalnej wagi 150 kg, łącznie z wyposażeniem.

   


50–150 kg

Produkty chroniące przed upadkiem z wysokości zaprojektowane i przetestowane do wagi pomiędzy 50 a 150 kg, łącznie z wyposażeniem.

  


Przetestowane na krawędziach

Sznury lub liny testowane pod kątem ostrych krawędzi przy upadku z wysokości 2 m.

   


Back to Top