Wymagania prawne dotyczące środków ochrony indywidualnej.

W OX-ON zawsze przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Nasz zespół profesjonalnych ekspertów ds. bezpieczeństwa bardzo poważnie traktuje tę odpowiedzialność.

 

Normy EN

Wszystkie nasze produkty ochrony bezpieczeństwa są zatwierdzone zgodnie z unijną dyrektywą 89/686/EWG (tj. ogólnounijnymi przepisami dotyczącymi testowania i zatwierdzania środków ochrony indywidualnej).

W skład tej unijnej dyrektywy wchodzi szereg norm, które należy dostosować do różnych sytuacji użytkowania produktów. Są one określane jako normy EN. Na naszych produktach zawsze znajdują się informacje dotyczące ich zgodności z normami EN.

Lista najczęściej stosowanych norm EN jest dostępna tutaj.

 

Oznakowanie CE

Różne produkty podlegają odmiennym wymaganiom, ale jednym wspólnym wymaganiem jest to, że produkt musi być oznaczony symbolem CE i dostarczony wraz z instrukcją użycia.

Oznaczenie CE wskazuje, że produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i może być legalnie sprzedawany na terenie UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (Porozumienie EOG). Szukaj znaku CE, niezależnie od tego, czy kupujesz rękawice robocze, kombinezony ochronnei, produkty do ochrony oczu, dróg oddechowych, ochrony przed upadkiem, ochrony głowy lub inne środki ochronny indywidualnej.

Dowiedz się więcej o dyrektywie UE tutaj.

Back to Top