13 zasad dotyczących masek oddechowych

1. Wszystkie maski w mniejszym lub większym stopniu ograniczają pole widzenia i dlatego mogą zwiększać ryzyko zagrożeń.


2. Aby przedłużyć żywotność filtra gazu/oparów, należy przechowywać go w hermetycznym pojemniku.


3. Filtry cząstek stałych nie zapewniają ochrony przed gazami i oparami. Filtry gazu/oparów nie chronią przed cząstkami stałymi.


4. Podczas pracy ze zróżnicowanymi produktami należy sprawdzić ustawową kartę charakterystyki. Zawiera ona opis wymaganego sprzętu ochronnego.


5. Duńskie ustawodawstwo ogranicza czas korzystania z filtrujących masek oddechowych do maksymalnie trzech godzin w ciągu całego dnia pracy. Ma to na celu uniknięcie gromadzenia się pary w masce, a tym samym wody w płucach.


6. Przy stosowaniu ochrony dróg oddechowych przez dłużej niż trzy godziny obowiązkowe jest korzystanie na przykład z aparatów oddechowych.


7. Jeśli stężenie tlenu w pomieszczeniu jest niższe niż 17% lub nie ma filtrów chroniących przed otaczającymi substancjami chemicznymi. W takiej sytuacji wskazane jest użycie maski oddechowej z doprowadzeniem świeżego powietrza.


8. W momencie gdy opór oddychania w masce przeciwpyłowej zauważalnie się zwiększa, należy wymienić filtr.


9. W przypadku filtrów gazu/oparów obowiązuje następująca zasada: odczuwanie zapachu lub smaku produktu, z którym się pracuje, świadczy o tym, że filtr nie pełni już funkcji ochronnej i należy go wymienić.


10. Należy pamiętać, że zapach lub smak niektórych produktów może być słabo wyczuwalny.


11. Należy pamiętać, że żadne filtry nie chronią przed wszystkimi rodzajami gazów/oparów. Jeśli nie jest dostępny odpowiedni filtr, należy zastosować maskę oddechową z doprowadzeniem świeżego powietrza. 


12. Osoby o słabym węchu lub bez zmysłu węchu nie powinny używać masek z filtrami, lecz aparatow oddechowych.


13. Zawsze należy mieć dodatkowe filtry na wymianę w magazynie.


Back to Top