Kontrola i przegląd — pamiętaj o corocznym przeglądzie

Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem musi być sprawdzany minimum raz w roku przez kompetentną osobę przeszkoloną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta. W OX-ON posiadamy certyfikacje i oferujemy regularne kontrole i przeglądy. 


Coroczny przegląd obejmuje sprawdzenie:

 

  • Linek i pasów itp.
  • Działania zamków
  • Regulacji urządzeń
  • Zatrzaśników
  • Blokad powstrzymujących spadanie
  • Urządzeń samozaciskowych
  • Zamków na zasuwę

Przegląd musi odbywać się minimum co 12 miesięcy. W niektórych branżach — na przykład chemicznej — mogą być potrzebne częstsze przeglądy. Często producent dysponuje szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi kontroli/przeglądów, których należy przestrzegać.

Back to Top