Wartość i wyliczenia SNR

Co to jest wartość SNR?

Wartość SNR (Simplified Noise Level Reduction, uproszczony wskaźnik poziomu redukcji szumu) jest miarą tłumienia (redukcji) hałasu ogólnego przez ochronniki słuchu. 

Podczas pomiaru hałasu w miejscu pracy, wartość SNR ochrony słuchu należy odjąć od wartości pomiaru. Poziom hałasu musi być obniżony do 70-75 dB (decybeli), aby ochronniki słuchu wystarczająco tłumiły hałas.

Obliczenie

Przykład obliczenia narażenia na hałas (dB) powodowany przez piłę łańcuchową:

POZIOM HAŁASU GENEROWANY PRZEZ PIŁĘŁAŃCUCHOWĄ 109 dB
TŁUMIENIE PRZEZ OCHRONNIKI SŁUCHU
 (np. OX-ON D3 Comfort)
-  34 dB
HAŁAS, NA KTÓRY JEST NARAŻONY APARAT SŁUCHU =  75 dB
Back to Top