Pomiar HML

W miejscu pracy istnieje obowiązek pomiaru poziomu hałasu,
aby wybrać odpowiednią ochronę słuchu.

Czym jest metoda HML?

Urządzenia do ochrony słuchu mogą zostać zatwierdzone do użytku tylko wtedy, gdy zapewniane przez nie tłumienie hałasu zostało zmierzone w autoryzowanym laboratorium. Wszystkie ochronniki słuchu OX-ON są zatwierdzone do użytku, a wartości tłumienia dźwięku są podane na urządzeniu lub opakowaniu. 

Tłumienie jest mierzone w trzech kategoriach częstotliwości: wysokiej, średniej i niskiej (zwane również metodą HML). Liczby wskazują oczekiwaną redukcję hałasu przez ochronniki słuchu podaną w decybelach (dB).

  • H (wysoka) — oznacza redukcję dźwięków o wysokiej częstotliwości 

  • M (średnia) — oznacza redukcję dźwięków o średniej częstotliwości

  • L (niska) — oznacza redukcję dźwięków o niskiej częstotliwości

Back to Top