Zobacz normy EN dotyczące produktów ochrony przed upadkiem z wysokości

EN 341

Sprzęt podnoszący do użytku ratowniczego

   

EN 353-1

System przesuwny z nieelastyczną liną kotwiczącą

   

EN 353-2

System przesuwny z elastyczną liną kotwiczącą

        

EN 354

Linki/pasy bezpieczeństwa

   

EN 355

Urządzenia samozaciskowe, amortyzatory

    

EN 358

Pas podtrzymujący i systemy ustalające pozycję

     

EN 360

Urządzenia samohamowne (samozaciskowe)

    

EN 361

Szelki

    

EN 362

Łącznik (zatrzaśnik)

    

EN 363

Systemy powstrzymywania spadania

     

EN 364

Metody badań materiałów, elementów i systemów związanych ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości.

      

EN 365

Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użycia, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania.

      

EN 566

Sprzęt alpinistyczny — pętle

     

EN 795

Urządzenia kotwiczące

      

EN 1496

Sprzęt ratowniczy — ratunkowe urządzenia podnosząco-opuszczające

     

Back to Top