EN 388 — rękawice zapewniające ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi

 

Podczas pracy z ostrymi przedmiotami lub maszynami, w przypadku których istnieje ryzyko skaleczenia, należy stosować ochronę antyprzecięciową.

 

Wszystkie rękawice antyprzecięciowe OX-ON spełniają wymagania unijnej normy EN 388:2016 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi). Rękawice, które zostały przetestowane i zatwierdzone, muszą być oznaczone piktogramem przedstawiającym młotek.


Wartości testowe rękawic (wyniki), które odnoszą się do następujących pięciu punktów testowych, znajdują się poniżej piktogramu:

  • Trwałość

  • Odporność na przecięcie („coup test”)

  • Odporność na rozdarcie

  • Odporność na przekłucie

  • Odporność na przecięcie (test TDM) 

Trwałość

W przypadku wszystkich typów rękawic roboczych trwałość testowana jest za pomocą obrotowych ruchów szlifierki. Każdy obrót jest zliczany, a test wstrzymywany po pojawieniu się dziury. Wynik testu stanowi podstawę oceny rękawicy.

 

Obejrzyj film o teście trwałości

 

Odporność na rozdarcie

Odporność na rozdarcie rękawicy roboczej jest testowana poprzez rozerwanie materiału w obu kierunkach z siłą do 75 niutonów. Wynik testu stanowi podstawę oceny punktowej rękawicy.


Obejrzyj film dotyczący odporności na rozdarcie

 

Odporność na przekłucie

Odporność rękawicy roboczej na przekłucie jest sprawdzana poprzez wielokrotne dociskanie znormalizowanego spiczastego przedmiotu do materiału rękawicy. Im więcej siły potrzeba, aby przebić materiał, tym rękawica uzyskuje wyższą ocenę punktową. Jednak wysoki wynik nie oznacza automatycznie, że rękawicy można używać jako ochrony przeciwko igłom i innym spiczastym przedmiotom.


Obejrzyj film dotyczący testu odporności na przekłucie

 

Odporność na przecięcie — nowy test TDM vs. stary „coup test”

Norma EN 388 została zaktualizowana do EN 388:2016 w 2016 r. o nowe wymagania dotyczące testowania odporności rękawic na przecięcie. Do normy EN 388 dodano nowy test TDM (EN ISO 13997), który jest bardziej wiarygodny.

 

W poprzednim teście, zwanym „coup test”, w normie EN 388:2003, liczby 1–5 oznaczają odporność na przecięcie. Liczba 1 oznacza najniższy, a 5 najwyższy współczynnik odporności.


W nowym teście TDM odporność rękawicy na przecięcie jest oznaczona literami A–F, gdzie A to najniższy, a F to najwyższy współczynnik odporności.

 

Obejrzyj film o teście „coup test” i teście TDM (film 1)


Obejrzyj film o teście „coup test” i teście TDM (film 2)

 

   0  1 2  3 4 5
ZUŻYCIE NORMALNE W EKSPLOATACJI — obroty  <100  100  500  2000  8000  
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE
(„Coup test”) — wskaźnik
 <1.2  1,2  2,5  5  10  20
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE — niutony  <10  10  25  50  75  
NAKŁUCIE — niutony  <20  20  60  100  150  
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE
(Test TDM) — niutony
A (>2) B (≥5) C (≥10) D (≥15)  (≥22) (≥30)
 = The manufacturer has chosen not to do the concrete test.

 

Im wyższy pojedynczy numer lub litera znajduje się poniżej znaku EN 388, tym lepszy jest wynik ochrony rękawicy w teście.

Tu możesz zobaczyć więcej

EN388 - Illustration scoresEN388 - Illustration scores
Back to Top