INSAFE FFP2 w/ Valve

  • NR KAT.: INS008.20

właściwości

  • Jednorazowa maska z zaworem
  • Wartość graniczna stężenia cząstek: 5 mg/m3

NORMY EN

  • R114913-Thumbnail

Certyfikaty

  • R17480-Thumbnail
  • R17482-Thumbnail

Nasz system przygotowuje pliki .PSD. Może to chwilę potrwać. W przypadku opuszczenia tej strony przed przygotowaniem plików, nie zostaną one pobrane.

Back to Top