Zrównoważone wybory OX-ON

Zrównoważoność to długoterminowe zaangażowanie, które w OX-ON traktujemy bardzo poważnie, doskonale wpisując je w nasze priorytety dotyczące bezpieczeństwa i jakości.

Postawiliśmy ambitne cele, aby rzeczywiście przyczynić się do zmiany. Zawsze dążymy do zrównoważonych praktyk w naszych operacjach i uwzględniamy aspekty zrównoważonego rozwoju w naszych produktach. Aktywnie współpracując z naszymi dostawcami, poszukujemy odpowiedzialnych wyborów i razem eksplorujemy bardziej zrównoważone rozwiązania.

Nasz największy wpływ na zrównoważoność wynika z naszych wyborów produktów. Świadomie wybieramy i opracowujemy produkty z myślą o zrównoważonym rozwoju. Priorytetem są dla nas trwałe, wysokiej jakości produkty, które są świadomie zaprojektowane w celu minimalizacji zużycia zasobów. Preferujemy produkty z recyklingu lub na bazie materiałów biodegradowalnych, o przedłużonej trwałości, oraz te, które uzyskały jakąś formę certyfikacji środowiskowej.


OX-ON a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Systematycznie przeanalizowaliśmy naszą wartościową sieć i skoncentrowaliśmy nasze działania tam, gdzie możemy osiągnąć największy wpływ. Zdecydowaliśmy się skoncentrować nasze wysiłki na czterech celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

 

W naszej długoterminowej strategii integrujemy zrównoważony rozwój we wszystko, co robimy.

Ciągle dążymy do redukcji naszego śladu węglowego, korzystamy z zasobów energii odnawialnej, praktykujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów, dbając jednocześnie o sprawiedliwe warunki pracy i świadomie chroniąc życie i bioróżnorodność.

Ustalone cele opierają się na 20 latach zaangażowania w inicjatywę Globalnego Paktu ONZ. Przez ponad dwie dekady publicznie zobowiązujemy się aktywnie pracować nad przekształceniem naszego biznesu w bardziej zrównoważony model. To zobowiązanie opiera się na przejrzystości w zakresie celów, wysiłków i osiągniętych rezultatów.

Back to Top