OX-ON Face Shield w/ Brow Protection

  • NR KAT.: 330.70

właściwości

  • Adjustable headband
  • Movable polycarbonate visor

NORMY EN

  • R17398-Thumbnail

Certyfikaty

  • R17482-Thumbnail
  • R17479-Thumbnail
  • R115217-Thumbnail

Nasz system przygotowuje pliki .PSD. Może to chwilę potrwać. W przypadku opuszczenia tej strony przed przygotowaniem plików, nie zostaną one pobrane.

Back to Top