OX-ON Fall Arrester Basic 10m

  • NR KAT.: 355.82

właściwości

  • Kernmantle rope
  • Fall arrester
  • Slide lock of galvanized steel
  • Auto-lock carabiners.

NORMY EN

  • R114941-Thumbnail

Certyfikaty

  • R17480-Thumbnail
  • R17482-Thumbnail
  • R115217-Thumbnail

Nasz system przygotowuje pliki .PSD. Może to chwilę potrwać. W przypadku opuszczenia tej strony przed przygotowaniem plików, nie zostaną one pobrane.

Back to Top